Ogłoszenia i Konkursy

 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

  play Czytaj więcej
 • Zaproszenie do składania propozycji zadań publicznych na 2020 rok

  play Czytaj więcej
 • Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2 na realizację zadań publicznych w 2019 r.

  play Czytaj więcej
 • Otwarty konkurs ofert nr 2 na realizację zadań publicznych w 2019 r.

  play Czytaj więcej
 • Ogłoszenie Wyników Konkursu Ofert nr 1 na 2019 rok

  play Czytaj więcej
 • Otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację zadań publicznych w 2019 r.

  Zarząd Powiatu w Ostródzie ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2019 r.
   

  play Czytaj więcej
 • Ogłoszenie wyników Otwartego Konkursu Ofert nr 3

  play Czytaj więcej
 • Otwarty konkurs ofert na prowadzenie w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

  play Czytaj więcej
 • Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert nr 2

  play Czytaj więcej
 • Otwarty konkurs ofert nr 2 na realizację zadań publicznych w 2018 r.

  play Czytaj więcej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska