Konsultacje społeczne

 • Konsultacje „Rocznego Programu Współpracy Powiatu z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na rok 2020”

  play Czytaj więcej
 • Konsultacje społeczne w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego Na Rok 2019


  Starosta Ostródzki zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania uwag i opinii dot. „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami
  Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego Na Rok 2019”.

   

  play Czytaj więcej
 • Ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

  Ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie Rocznego programu współpracy Powiatu Ostródzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

  play Czytaj więcej
 • Ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego Na Rok 2018

  Ogłoszenie konsultacji społecznych

  play Czytaj więcej
 • Ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego Na Rok 2018

  Ogłoszenie konsultacji społecznych w sprawie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Ostródzkiego z Organizacjami Pozarządowymi
  oraz Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego Na Rok 2018

  play Czytaj więcej
 • Zmiany organizacyjne oraz konsultacje regulaminu CUP

  play Czytaj więcej
 • Ogłoszenie konsultacji Rocznego programu Współpracy na rok 2016

  play Czytaj więcej
 • SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI „ ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU OSTRÓDZKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2014 R.”

  play Czytaj więcej
 • PREKONSULTACJE NOWELIZACJI KARTY WSPÓŁPRACY

  PREKONSULTACJE NOWELIZACJI
  KARTY WSPÓŁPRACY POMIĘDZY POWIATEM OSTRÓDZKIM
  A SEKTOREM POZARZĄDOWYM POWIATU OSTRÓDZKIEGO
  DZIAŁAJĄCYM W SFERZE  POŻYTKU PUBLICZNEGO

  play Czytaj więcej
 • PROGRAM ROZWOJU EKONOMII SPOECZNEJ W POWIECIE OSTRÓDZKIM – KONSULTACJE

  Starosta Ostródzki Włodzimierz Brodiuk jako przewodniczący Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w powiecie ostródzkim zaprasza do konsultacji społecznych „Programu Rozwoju ekonomii społecznej w powiecie ostródzkim na lata 2014 – 2018”.

  play Czytaj więcej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska