ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Newsletter

Zapisz się na listę:

Wypisz się z listy:

Usługa „Newsletter Portalu E-CUP” umożliwia zainteresowanym osobom automatyczne otrzymywanie informacji dotyczących działań w Centrum Użyteczności Publicznej

  • - Korzystanie z usługi „Newsletter Portalu E-CUP” jest dobrowolne i bezterminowe.
  • - W celu świadczenia usługi „Newsletter Portalu E-CUP” Administrator Danych Osobowych pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej.
  • - Zarejestrowana osoba, w każdej chwili, ma możliwość dokonania zmiany bądź usunięcia swoich danych wprowadzonych w procesie rejestracji.
  • - Administratorem danych jest Powiat Ostródzki z siedziba w Ostródzie, przy ul.Jana III Sobieskiego 5. Dane osobowe (adresy e-mail) zbierane są wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Portalu E-CUP”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art.7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter Portalu E-CUP”

Zobacz historię wysłanych newsletterów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska