ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Kontakt

     

Kontakt:

Centrum Użyteczności Publicznej

ul. Jana III Sobieskiego 9

14-100 Ostróda


Adres do korespondencji:

Starostwo Powiatowe w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 5

14-100 Ostróda
zdjecie-obiektuProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska