ANKIETA

Ankieta dotycząca działalności organizacji pozarządowych w powiecie ostródzkim.

Ludzie

Naczelnik Wydziału Rozwoju Lokalnego:

Adriana Faraś - Bąk
89 642 98 43
a.faras-bak@powiat.ostroda.pl 

Inspektor

Marta Kopańko - Zalewska
89 642 98 28
m.kopanko-zalewska@powiat.ostroda.pl

I
nspektor

Monika Matusiak
89 642 98 32
m.matusiak@powiat.ostroda.pl 

Inspektor

Piotr Szerszeń
89 642 98 28
p.szerszen@powiat.ostroda.pl

Podinspektor


Aleksandra Rosłoniec
89 642 98 52
a.rosloniec@powiat.ostroda.pl 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska