zaproszenie na spotkanie dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania projektów w zakresie wolontariatu międzynarodowego lub/i projektów lokalnych w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności.

     

zaproszenie na szkolenie Korpus Solidarności

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury
na lata 2007-2013

Unia Europejska